Βοήθεια

Οι σελίδες βοήθειας είναι ακόμα υπό κατασκευή. Συνομιλήστε μαζί μας αν δεν μπορείτε να βρείτε το άρθρο βοήθειας που ψάχνετε.

Εδώ θα βρείτε χρήσιμα άρθρα που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με το σχεδιασμό και τη διαχείριση της νέας σας ιστοσελίδας.

Creating and editing websites

 1. How to create a new site
 2. About the editor layout
 3. Adding rows and sections to your page
 4. Adding new pages
 5. Customizing the header and footer

Using the Administrator Panel

 1. How to log in to the Administrator Panel
 2. About the administrator layout
 3. Adding your own domain names
 4. Editing your company settings
 5. Managing products and categories
 6. Managing sales and customers
 7. Managing purchases and suppliers
 8. Monitoring your stock
 9. Creting custom reports
 10. Managing users and security
 11. How to import and export data